Årsmöteprotokoll

Den 20e februari höll föreningen sitt stadgeenliga årsmöte där många beslut tog. Bland annat om att godkänna verksamhetsplan och budget för 2021, att lägga verksamhetsberättelsen för 2020 och årsredovisningen till handlingarna och även välja personer på förtroendevalda poster. Stort grattis till alla som har fått förnyat förtroende på er post eller valts in för första gången i år!

Utöver det beslutades det om en ny policy för personer som representerar föreningen i externa råd. Den hittar du här:

Även föreningens policy om arvode, reseersättning och traktamente för styrelseledamot/funktionär beslutades att uppdaterades. Den uppdaterade hittar du här:

Alla besluten som togs hittar du i protokollet från årsmötet här:

Bild från Reumatikerföreningens årsmötet 2021

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.