Föreningen certifierad efter kurs i hjärt- och lungräddning (HLR) inklusive användning av defibrillator (hjärtstartare)

Den 14 april genomförde Reumatikerföreningen Stockholm och Hörselskadades Riksförbund Stockholm en samövning tillsammans med HLR Experten i hjärt- och lungräddning inklusive övning med defibrillator (hjärtstartare). Vi var ett tiotal medlemmar inklusive anställda medarbetare som samövade under ledning av utbildaren Joakim Högström, som till vardags arbetar för Räddningstjänsten.

Övningen pågick i två timmar i föreningslokalen på Malmgårdsvägen och var lärorik och mycket trevlig, med fokuserade och glada deltagare! Tilläggas kan att föreningslokalen har tillgång till en defibrillator (hjärtstartare) och att det är viktigt att fortlöpande över tid både göra översyn på apparaturen som underhålla kunskapen att använda densamma.

Aktiva deltagare i HLR-övning under ledning av Joakim Högström, HLR Experten!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.