Om oss

Reumatikerföreningen Stockholm grundades 1979 och är Reumatikerförbundets största lokalförening med över 2700 medlemmar i alla åldrar. Hos oss får du träffa andra i liknande situation och få stöd, kunskap, förståelse och utbyte av erfarenheter.

Vi är till för dig som bor i Stockholms stad eller i närliggande kommun och som önskar delta på våra aktiviteter. Föreningen verkar aktivt för att personer med reumatisk sjukdom ska hitta en väg att själv kunna påverka sin livssituation och ges möjlighet att leva ett så bra liv som möjlighet trots kronisk sjukdom.

Som medlem i Reumatikerföreningen Stockholm får du tillgång till:

 • Föreläsningar
 • Diskussionsträffar, informationsmöten och tematräffar (ex. egenvård fötter, arbetslivsfrågor, livsstilsfrågor och andra teman som rör reumatiska sjukdomar)
 • Egenträning i varm bassäng
 • Handträning med paraffinbad
 • Prova på olika träningsformer
 • Nätverket ReumaKompis
 • Sociala aktiviteter
 • Via Reumatikerdistriktet Stockholm delta i bassängträning i varmt vatten ledd av en fysioterapeut

Vi bedriver opinionsbildning
Vi arbetar för att förbättra reumatikers rättigheter i samhället. Vi samarbetar med andra funktionshinderorganisationer inom Funktionsrätt Stockholms stad och är aktivt representerade i stadens olika råd för funktionshinderfrågor. Reumatikerföreningen Stockholm är en kraft att räkna med!

Det finns många fördelar med att vara medlem i Reumatikerförbundet

 • Tillgång till föreningens breda aktivitetsutbud
 • Få information och ta del av ny forskning
 • Erfarenhetsutbyte, få stöd av andra i samma situation samt social samvaro
 • Vara med och bidra till att samhället förbättras för oss reumatiker, bl.a. genom det intressepolitiska arbete som bedrivs samt genom forskning
 • Tidningen Reumatikervärlden
 • Möjlighet att söka bidrag från Reumatikerförbundets fonder