Påverkan

Vi är med och påverkar i Stockholms stad! FunktionshindersrådI Stockholms stad finns det för denna mandatperiod (2019-2022) 27 råd för funktionshindersfrågor (fh-råd) som är anknutna …

Påverkan Läs mer »