verksamheter

Kunskap

Med verksamheten Kunskap vill vi öka medlemmars förståelse för sin situation och möjlighet till att leva ett bättre liv som reumatiker genom att vara en …

Kunskap Läs mer »

Träning

Med verksamheten Träning hoppas vi kunna öka motivationen till ett aktivt liv genom att vara ett stöd utifrån medlemmars behov. Samtidigt hoppas vi att det …

Träning Läs mer »

Gemenskap

Verksamheten Gemenskap syftar till att öka livskvalitet för våra medlemmar genom möjligheten att träffa andra i samma situation för social samvaro och för att ta …

Gemenskap Läs mer »